Öva på högskoleprovet (ht 2013)

Hösten 2011 infördes ett nytt högskoleprov. Det här provet är skapat utifrån höstens prov, bortsett från ELF, engelsk läsförståelse. Av upphovsrättsliga skäl får inte det användas och istället har vi använt ett exempelprov.

Detta prov består av 160 uppgifter.

Normeringstabell

Här hittar du normeringstabellen för höstens prov (ht 2013)