KVA

1. Kvantitet I: 15 • 36 + 15 • 64

Kvantitet II: 1 501

2. Kvantitet I: Diagonalen i rektangeln ABCD

Kvantitet II: Halva omkretsen i rektangeln ABCD

3. I en låda finns endast blå, röda och gula bollar. 1/3 av bollarna är blå och 1/6 av bollarna är röda. En boll dras slumpmässigt.

Kvantitet I: Sannolikheten att den dragna bollen är gul

Kvantitet II: Sannolikheten att den dragna bollen är blå eller röd

4. 8x + 4 = 10

Kvantitet I: 4x + 2

Kvantitet II: 8 − 104

5. a < b

Kvantitet I: Avståndet mellan origo (0, 0) och (a, b)

Kvantitet II: Avståndet mellan origo (0, 0) och ( b, a)

6. x > 0

Kvantitet I: x −22

Kvantitet II: (x2)−2

7.

7

L1 och L2 är parallella linjer. A, B, C och D är punkter på dessa linjer. AD är längre än AC.

Kvantitet I: Arean är triangeln ABC

Kvantitet II: Arean är triangeln ABD

8. k, m och n är heltal. 0 < k < m < n.

Kvantitet I: mn

Kvantitet II: km

9. x > 0

Kvantitet I: x14

Kvantitet II: x

10. x och y är positiva heltal.
5x + 10y = 270 580

Kvantitet I: Största möjliga värdet på x

Kvantitet II: Största möjliga värdet på y

11. x = −2

Kvantitet I: xx

Kvantitet II: x + x

12. Anna är idag 4 år äldre än Bea var för 2 år sedan.

Kvantitet I: Annas ålder för 2 år sedan

Kvantitet II: Beas ålder idag

13. a < b

Kvantitet I: a2 − b2

Kvantitet II: (a + b)(a − b

14. I triangeln ABC har sidorna AB och BC båda längden 7 cm. Höjden från basen AC är 4 cm.

Kvantitet I: Längden av sidan AC

Kvantitet II: 12 cm

15. 1y < 0

Kvantitet I: 0

Kvantitet II: y

16. Funktionen f ges av f(x) = 3x + 1

Kvantitet I: f(a) − f(a + 1)

Kvantitet II: 3

17. Kvantitet I: Medelvärdet av (3x + 4y + z + 38) och (x + y + z + 94)

Kvantitet II: Medelvärdet av (4x + 2z + 94) och (5y + 51)

18. I triangeln ABC gäller att x > y > z

Kvantitet I: x + z

Kvantitet II: 120°

18

19. a > 0, b > 0 och c < 0
a = b + c

Kvantitet I: a

Kvantitet II: b

20. n≥ 0
m ≥ 0
n och m är heltal.

Kvantitet I: (n + 1)m

Kvantitet II: m(n+1)