NOG

1. Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 12 barn. Vilken är medelåldern bland flickorna på avdelningen?

(1) Medelåldern på barnen som går på avdelningen är två år.

(2) Två tredjedelar av barnen på avdelningen är flickor.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

2. Arvid, Benjamin och Clara startar samtidigt från startplatsen. De går med konstanta hastigheter runt en bana som är 400 meter lång. Efter hur lång tid passerar de samtidigt startplatsen första gången?

(1) Clara går dubbelt så fort som Arvid, och medelvärdet av Arvids och Claras hastigheter är lika med Benjamins hastighet.

(2) Arvids hastighet är 2 km/h, Benjamins 3 km/h och Claras är 4 km/h.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

3. På en cykelparkering finns enbart herrcyklar, damcyklar och barncyklar. Hur många barncyklar finns det på parkeringen?

(1) Det finns totalt 210 cyklar på parkeringen och av dem är 4/7 herrcyklar och 48 är damcyklar.

(2) Det finns 48 damcyklar och 120 herrcyklar. 20 procent av det totala antalet cyklar på parkeringen är barncyklar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

4. Isabella, Anna, Katja, Olga och Fatima bor i samma tvåvåningshus. Olga bor inte på samma våning som Katja och Fatima. Isabella bor på den övre våningen. På vilken våning bor respektive kvinna?

(1) Det bor minst två kvinnor på varje våning.

(2) Anna bor på en annan våning än Isabella och Katja.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

5. En spelkula kastas slumpmässigt och landar på ett cirkulärt plant bord. På bordet finns en triangelformad duk vars hörn tangerar bordets kanter. Vad är sannolikheten att spelkulan hamnar utanför duken?

(1) Bordets radie är 20 cm och dukens area är 400 cm2.

(2) Dukens hypotenusa har samma längd som bordets diameter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

6. En vinterlördag åker Gunilla skridskor på en frusen sjö. Hur tjock är isen på sjön den lördagen?

(1) Isen är 25 procent tjockare den lördagen än den var en vecka tidigare.

(2) Under vintern blir isen 1 cm tjockare varje vecka.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

7. Vattendjupet i en brunn är 480 cm. Hur djup är hela brunnen?

(1) En niondel av brunnens hela djup är ovanför vattenytan.

(2) Förhållandet mellan vattendjupet och den del av brunnen som är ovanför vattenytan är 8:1.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

8. En skola köper in en kartong äpplen och en kartong päron, sammanlagt tvåhundra frukter, som skolbarnen ska äta till mellanmål. Tyvärr visar det sig att en del av frukterna är ruttna. Hur många frukter är ruttna?

(1) 1/6 av päronen och 1/8 av äpplena är ruttna.

(2) Femton procent av frukterna är ruttna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

9. Arne, Karin, Muhammed och Elisabeth spelar kort. De sitter vid varsin sida av ett kvadratiskt bord. Vem av dem vinner?

(1) Karin sitter till höger om vinnaren och mittemot Elisabeth. Muhammed sitter mellan Karin och Elisabeth.

(2) Arne sitter mittemot Muhammed. Vinnaren sitter till höger om Elisabeth.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

10. Från hemmet till skolan kan Olov ta antingen gångvägen eller en hälften så lång genväg. Hur lång är genvägen?

(1) Genvägen är 410 meter kortare än gångvägen.

(2) Om Olov tar genvägen till skolan och gångvägen hem från skolan har han gått sammanlagt 1 230 meter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

11. Några vänner ska köpa en present tillsammans. Hur mycket kostar presenten?

(1) Om var och en bidrar med 140 kr så fattas 40 kr.

(2) Om var och en bidrar med 160 kr så blir det 60 kronor över.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

12. Leila odlar enbart morötter, rädisor och palsternackor i sitt trädgårdsland. Hur många rädisor har Leila i sitt trädgårdsland?

(1) Antalet rädisor är lika med summan av antalet morötter och palsternackor.

(2) Det finns dubbelt så många palsternackor som morötter i trädgårdslandet. Om man avlägsnar 100 rädisor så finns det lika många rädisor som morötter i trädgårdslandet.

Tillräcklig information för lösningen erhålls