KVA

1.

Kvantitet I: Sannolikheten att ta upp en grön boll från en korg som endast innehåller 5 gröna och 4 blå bollar

Kvantitet II: Sannolikheten att ta upp en blå boll från en korg som endast innehåller 6 gröna och 5 blå bollar

2. x > 1

Kvantitet I: (Xa)b

Kvantitet II: (Xb)a

3. Staden A har 94 000 invånare och minskar med 1 000 invånare per år. Staden B har 79 000 invånare och ökar med 1 500 invånare per år.

Kvantitet I: Antalet år det tar tills staden A har lika många invånare som staden B

Kvantitet II: 5 år

4. ABCD är en parallellogram.

Parallellogram

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

5.

Kvantitet I: 36 3/2

Kvantitet II: 648

6. L1 och L2 är linjer där

L1: y= k1x + m1

L2: y= k2x + m2

k1 > k2

Kvantitet I: m1

Kvantitet II: m2

7. x > 0
y = x2 − 15

Kvantitet I: Värdet av x då y = 0

Kvantitet II: 3,5

8. x, y och z är vinklar i en triangel.
x = y + z

Kvantitet I: z

Kvantitet II: 90°

9.
− 4 x − 3

− 5 y − 2

Kvantitet I: Minsta möjliga värdet av xy

Kvantitet II: 6

10.

Kvantitet I: 0,05 + 0,05

Kvantitet II: ( 35 3,5 ) -1

11. y < z och x < m < y och z < n < w

Kvantitet I: m

Kvantitet II: n

12.

Kvantitet I: 355 113

Kvantitet II: 3,1

13. ABCD är en rektangel.

En rektangel

Kvantitet I: Omkretsen av rektangeln ABCD

Kvantitet II: 18 cm

14. x + 5 > 2 och y − 3 < 7

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

15. A jobbar x timmar per dag och tjänar y kronor per timme. B jobbar 20 % längre tid per dag än A och tjänar 90 % av vad A tjänar per timme.

Kvantitet I: A:s förtjänst under 10 arbetsdagar

Kvantitet II: B:s förtjänst under 10 arbetsdagar

16. 72 + x − 2 = 1

Kvantitet I: x2 + x − 2

Kvantitet II: 0

17. Linjerna L1 och L2 ges av nedanstående ekvationer, där y är en funktion av x.

L1: − 1 6 y + 1 3 x = 1 2

L2: − y + 3x = − 18

Kvantitet I: Lutningen för linjen L1

Kvantitet II: Lutningen för linjen L2

18. Rektanglarna R1 och R2 har lika stor area.

Rektanglar

Kvantitet I: a

Kvantitet II: b

19.

Kvantitet I: 10 −( 0,4 0,16 )

Kvantitet II: 3

20.

4 x 10

1 y 6

3 z 8

Kvantitet I: Medelvärdet av x, −y och −z

Kvantitet II: Medelvärdet av −x,y och z