NOG

1. Emma samlar på stenar. På en utflykt hittar hon 9 stenar som hon tar med sig hem till sin samling. Hur många stenar fanns det i Emmas stensamling före utflykten?

(1) De nya stenarna kommer att utöka Emmas stensamling med 1/9.

(2) De nya stenarna kommer att utgöra 1/10 av Emmas stensamling.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

2. I en gymnasieklass är det 15 elever som har både miniräknare och linjal. Hur många elever är det i klassen?

(1) 17 elever har miniräknare och 21 elever har linjal.

(2) 5 elever har varken miniräknare eller linjal.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

3. En tom hink placerades under en läckande vattenkran. Hinken fylldes i en jämn takt. Vid vilken tidpunkt blev hinken full?

(1) Hinken var fylld till halva volymen kl 09.00 och den var fylld till 3/4 av volymen kl 10.30.

(2) Hinken placerades under kranen kl 06.00.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

4. Hur många ljushåriga flickor finns det i en grupp bestående av 100 barn?

(1) 40 % av barnen är ljushåriga.

(2) I gruppen finns det 60 pojkar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

5. En låda innehåller endast enfärgade svarta och vita bollar. Om man slumpmässigt tar en boll från lådan, vad är då sannolikheten att bollen är vit?

(1) Om två bollar tas så är sannolikheten 0 att båda är svarta.

(2) Det finns dubbelt så många vita som svarta bollar i lådan.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

6. Bengt är 14 år yngre än Alice. Hur gammal är Bengt?

(1) Om 10 år är Alice dubbelt så gammal som Bengt.

(2) Om 10 år är Alice 14 år äldre än Bengt.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

7. En burk innehåller endast 15 blå, 9 röda och 6 gröna kulor. Åtta kulor plockas bort från burken. Hur många gröna kulor finns det kvar i burken?

(1) Av de kulor som plockades bort var ingen röd.

(2) Hälften av kulorna som plockades bort var blå.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

8. ABC och DEF är två trianglar.  Är trianglarna likformiga?

(1) AB = DE
BC = EF
AC = DF

(2) vinkeln A = vinkeln D
vinkeln B = vinkeln E
vinkeln C = vinkeln F

Tillräcklig information för lösningen erhålls

9. I en cykelaffär står 70 cyklar. Hur många av dessa cyklar är både svarta och har cykelkorg?

(1) 38 av 70 cyklar har cykelkorg.

(2) 36 av 70 cyklar är svarta.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

10. Summan av de positiva heltalen x och y är 55 Vad är xy?

(1) x = y + 3

(2) x och y har samma tiotalssiffra.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

11. Kent, Bengt och Albin bor efter samma raka gata. Hur långt är det mellan Kents och Albins hus?

(1) Mellan Bengts och Albins hus är det 200 meter.

(2) Mellan Kents och Bengts hus är det 600 meter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

12. Hur lång tid tog resan?

(1) Under resan var medelhastigheten 55 km/h.

(2) Om man hade kört dubbelt så fort skulle resan ha tagit 55 minuter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls