ORD

1. konferera

2. centrifug

3. sömndrucken

4. oboe

  • trädgårdsväxt

5. de facto

6. spel för galleriet

7. efterleva

8. förtrytelse

9. välsituerad

10. domesticering

11. vinna gehör

12. inventering

13. rådvill

14. fradga

15. retro-

16. genmäle

17. differentiera

18. läckergom

19. bilateral

20. allegori