XYZ

1. Vad är x om 1 3 + 1 4 + x = 1?

2. Heltalet x är jämnt delbart med både 6 och 9. Vilket av nedanstående tal måste x vara jämnt delbart med?

3. 4 x + 1 x + 1 4 = 4 17 17 4

Vilket av svarsalternativen är ett möjligt värde på x?

4. Linjerna L1 och L2 är parallella och linjen L skär L1 och L2. Vad är x?

Parallella linjer

5. Det tar 7 dagar för fyra identiska maskiner att tillsammans utföra en viss uppgift. Hur många fler sådana maskiner behövs för att samma uppgift ska utföras på 4 dagar?

6. Ett antal mätpunkter är markerade i koordinatsystemet nedan. Vilken rät linje är den bästa anpassningen till mätpunkterna?

kordinatsystem

7. Vad är (2,1 · 103) · (3,9 · 103) ?

8. Sidan i kvadraten K1 är x + y och sidan i kvadraten K2 är x. Vad är differensen mellan areorna av K1 och K2?

9.
x + y = 7,5
y + z = 12,5
x + z = 10

Vad är medelvärdet av x, y och z?

10. Vilket svarsförslag är en fullständig primtalsfaktorisering av 156?

11. Vad är 1 3 av x, om 5 11 av x är 45 77 ?

12.Vad är 3218

13. För heltalet y gäller att y > 0 och 12 < y2 + y < 30. Vad är y?

14. Vad är ( 5 2)3 ?

15. f(x) = 6x + 5 2x + k

Vad är k om f(−3) = 1?

16. En cirkels omkrets är 2π cm. Hur många grader är den cirkelsektor vars cirkelbåge har längden 2π 3 cm?

17. Vilket av svarsförslagen är det bästa närmevärdet till 13 ?

18. Vad är x om 16 3x − 4 = 22 2x + 3 ?

19. 0 < x < 1 < y
Vilket svarsförslag är alltid mindre än 1?

20. I en låda finns r röda och b blå bollar. Om man lägger till 5 röda och 7 blå bollar i lådan, vad blir då sannolikheten att få en röd boll vid ett slumpmässigt val av en boll ur lådan??

21. ABC är en triangel. Vad är x + z?

triangel

22. Om x = −1 vad är då x4 − x3 + x2 − x x − 1?

23. Av 75 bilar på en parkeringsplats är 45 av kombimodell, 35 har dragkula och 25 är både av kombimodell och har dragkula. Hur många bilar saknar dragkula och är dessutom inte av kombimodell?

24. Vilket svarsförslag motsvarar bäst ”produkten av tre x och fem y är lika mycket som kvoten mellan trettio z och två w”?