NOG

1. Norden består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 
Vilket nordiskt land konsumerade minst respektive mest elektricitet år 2008?

(1) Norge konsumerade mer än Finland, Danmark och Island tillsammans, men mindre än Sverige.

(2) Sverige konsumerade mer än Finland, som i sin tur konsumerade mer än Danmark.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

2. Olle stickar tre identiska tröjor med likadana garnnystan. Tröjorna väger tillsammans 1 350 gram.
Vad väger ett garnnystan?

(1) Varje tröja väger 450 gram.

(2) Efter att Olle förbrukat två garnnystan så är en tredjedel av den första tröjan ostickad.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

3. I en biografsalong är sittplatserna placerade i parallella rader och det är lika många sittplatser i varje rad. Hur många sittplatser finns det i varje rad?

(1) Om man adderar antalet sittplatser i en rad med antalet rader får man summan 42.

(2) Antalet sittplatser i en rad är tio färre än antalet rader.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

4. Bland talen 21, 24, 27, 30, 36, 45 väljs ett ut, vilket?

(1) Talet är en heltalsmultipel av 9.

(2) Talet är udda.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

5. I ett cykelställ står både damcyklar och herrcyklar med och utan sadelskydd. Lika många herrcyklar som damcyklar har sadelskydd. 
Hur många damcyklar är utan sadelskydd?

(1) Antalet herrcyklar utan sadelskydd är dubbelt så stort som antalet damcyklar utan sadelskydd.

(2) Det finns sex herrcyklar och fyra damcyklar. 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

6. a, b, c, d och e är olika heltal större än 0.
a + b + c + d = 20
a + c + e = 23
Vad är e?

(1) b + d = 10

(2) a + b = 4
c + e = 20

Tillräcklig information för lösningen erhålls

7. I en burk med 50 karameller är hälften röda och hälften gröna. Karamellerna är antingen söta eller sura. Hur många gröna karameller som är sura finns det i burken?

(1) Av de gröna karamellerna är 10 söta och resten sura.

(2) Totalt finns det 20 söta och 30 sura karameller i burken.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

8. I triangeln ABC är AD en bisektris till vinkeln BAC.  Hur stor är vinkeln x?

triangel ABC

(1) Vinkeln z är 88°

(2) Vinkeln y är 26°

Tillräcklig information för lösningen erhålls

9. Två personer ska springa ikapp. Båda startar samtidigt och springer med konstanta hastigheter. 
Hur mycket längre tid tar det för den långsammare personen än för den snabbare personen att springa 400 meter?

(1) Den långsammare personens konstanta hastighet är 14,4 km/h.

(2) När den snabbare personen efter 80 sekunder har sprungit 400 meter är den långsammare personen 80 meter efter.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

10. I en urna finns ett antal enfärgade kulor: svarta, vita och röda.  Om man slumpmässigt tar en kula ur urnan, hur stor är sannolikheten att den är vit?

(1) Om man tar bort alla vita kulor ur urnan, är sannolikheten 1/4 att man får en röd kula.

(2) Om man tar bort alla röda kulor ur urnan, är sannolikheten 6/10 att man får en svart kula.

11. I kön till en bankkassa står fyra personer: männen Anton och Martin samt kvinnorna Hanna och Sara. De har alla olika bankärenden. Är den första personen i kön en kvinna?

(1) Martin ska ta ut pengar från sitt lönekonto. Den som ska öppna ett sparkonto står som nummer två i kön. Anton ska inte öppna ett sparkonto.

(2) Den person som står först i kön ska lösa in en bankväxel och står framför en kvinna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

12. Är xy > x + y om xy > 20?

(1) x = 16

(2) y = –40

Tillräcklig information för lösningen erhålls