KVA

1.

Kvantitet I: 0,9999

Kvantitet II: 1,199

2. x = y + z + w
w = z + y + x

Kvantitet I: y

Kvantitet II: z

3. ABCD är en rektangel och E ligger på AB.

En rektangel med tre inbyggda trianglar.

Kvantitet I: Arean av triangeln AED + arean av triangeln EBC

Kvantitet II: Arean av triangeln ECD

4. x > 1

Kvantitet I: (x3)2

Kvantitet II: x5

5. En låda innehåller bollar. 30 bollar är röda, 30 bollar är stora och 15 bollar är både röda och stora.

Kvantitet I: Antalet stora bollar som inte är röda

Kvantitet II: Antalet röda bollar som inte är stora

6.

Kvantitet I: 13 % av 55

Kvantitet II: 14 % av 50

7. Arean av triangeln ABC är 4 cm2.

En triangel med sidorna ABC och en ditritad ytterligare triangel vars ena sida är x cm lång.

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 1

8. x > 0

y = 3x

z = x 3

Kvantitet I: x

Kvantitet II: Medelvärdet av x, y och z

9.

Kvantitet I: ( 1 7 )-2

Kvantitet I: (1/7)−2

Kvantitet II: 49

10. Linjen y = 3/4x + m, där m 0, skär x-axeln i punkten P och y-axeln i punkten Q.

Kvantitet I: Avståndet från P till origo (0,0)

Kvantitet II: Avståndet från Q till origo (0,0)

11. Ett mynt kastas två gånger.

Kvantitet I: Sannolikheten att samma sida hamnar uppåt i de två kasten

Kvantitet II: Sannolikheten att olika sidor hamnar uppåt i de två kasten

12. En grupp består av 90 personer, varav 60 är pojkar. 40 av personerna är vänsterhänta.

Kvantitet I: Antal vänsterhänta pojkar i gruppen

Kvantitet II: 20

13.

Kvantitet I: 32 + 4 · 62 − 52

Kvantitet II: 32 − 4 · 62 + 52

14. xy = yx

Kvantitet I: 0

Kvantitet II: x

15.
h(z) = 3(z + 2)
g(z) = 2(1 − z)

Kvantitet I: h(3) − g(3)

Kvantitet II: h(3) + g(3)

16. Triangeln ABC är liksidig.

En liksidig triangel.

Kvantitet I: x

Kvantitet II: 60°

17. x < y < 0 < z

Kvantitet I: x − (y + z)

Kvantitet II: xy + z

18. x, y, z och w är positiva tal.

Kvantitet I: xy zw

Kvantitet II: x z / w y

19. Omkretsen av en likbent triangel är 40 cm. Minst en av sidorna i triangeln är 12 cm.

Kvantitet I: Triangelns största sidlängd

Kvantitet II: 15 cm

20. P och Q är två olika ensiffriga positiva heltal.
R är ett tvåsiffrigt tal med tiotalssiffran Q och entalssiffran P.
P · P = R

Kvantitet I: P

Kvantitet II: Q