MEK

1. Eleverna på gymnasieskolan har svårt att få ____ för önskemålet att dra ner på tempot, och motiveringen är ”det här behöver ni för att läsa vidare”.

2. På landsvägen skrittar Jill oss till mötes på ____. Hon bjuder på ett honungsleende i prydliga flätor med citronfärgade rosetter som ____ den gula tröjan.

3. Scenen utspelar sig en sommardag i San Francisco. En ____ gitarr ljuder i bakgrunden och två bollar, en röd och en gul, studsar nedför en sluttande gata. Snart följs de av fler ____ bollar. En mansröst sjunger en ballad, och en flodvåg av studsbollar, tvåhundratusen stycken, ____ fram längs gatan.

  • akustisk – kulörta – väller

4. Vid sidan av den i Lettland ____ sovjetiska partieliten utgjorde särskilt de anställda i den unionellt ledda industrin en gynnad grupp, medan kollektivjordbrukens medlemmar däremot var de sista att ____ sociala förmåner.

5. Rent allmänt gäller att ju kortare ett lösenord är, desto mer ____ bör det vara eftersom ett kort lösenord har få permutationer.

6. Ambulanssjuksköterskor ser ____ tillsammans med sin kollega som en naturlig del av arbetet. Denna gör att de bearbetar upplevelserna och utvecklar sin självkänsla och sin yrkesmässiga mognad. Bra baskunskaper och regelbundna ____ övningar underlättar rollen som medicinskt ansvarig.

7. Somliga ____ menar att de lär sig åtskilligt om levnadsförhållandena för forntidens män och kvinnor genom att studera folk som fortfarande lever under omständigheter som liknar förhistoriska förhållanden.

8. Alla delar av skelettet är ____, men styrketräning ökar bentätheten så att skelettet blir mer ____. Vad som sker rent konkret är att kroppen försvarar sig mot de belastningar som träningen ger genom att öka ____ av benmassa.

9. Regeringens beslut att inte bygga ut Vindelälven för vattenkraft innebar ____ att svenska staten satte ett värde på älven motsvarande tiotals miljarder kronor. Beslutet att bevara älven ____ på dess rika natur- och kulturresurser, och det ekonomiska värdet understryker ytterligare älvens dignitet.

10. Att det handlar om ett verkligt orsakssamband mellan genomförda besparingar och försämrad ekonomisk utveckling i dessa länder bekräftas när man jämför de prognoser som gjordes för några år sedan med __.

11. För tio år sedan var det nästan lite skamligt för en nybakad skådespelare att medverka i exempelvis reklamfilmer. Idag kan det snarare vara en ____ i karriären; man kan bli mer känd genom en reklamfilm än genom en roll på bioduken.

12. stället för att ____ ett synsätt där man rekryterar de krafter som blir över, jobbar Peter och hans kollegor med det motsatta perspektivet. De arbetar medvetet för att skapa stolthet och en vilja att anta sjukvårdens ____ i glesbygd.

13. Våra solvanor är den främsta orsaken till att hudcancer är ____ cancerformen i Sverige; statistiskt sett drabbas var femte svensk av hudtumörer, och antalet nya fall accelererar, även bland yngre. Därför är det dags att skilja åsikter och tyckande från vetenskapligt ____ rekommendationer i frågan om solning och D-vitamin. Att uppmana människor att sola mer och utsätta sig för cancerogen UV-strålning är både ovetenskapligt och ____.

14. Det finns några bergspartier med ____ klimat, men större delen av detta centralamerikanska land ____ ett av tropisk regnskog bevuxet lågland.

15. Att vara hemarbetare kan verka soft, en Solsidetillvaro med touch av Maria Montazamis liv med tofs-shopping och vänninnepartyn. (Även om hon ____ är en business-kvinna, som slår mynt av bilden av sig själv.)

16. Ergonomen M. Carlström säger att de flesta anställda är mer intresserade av arbetsplatsens ____ än vad det är för färgsättning. ”Jag har besökt läckert inredda, ____ kontorslandskap, som ändå har problem med överhörning och där folk klagar på att de har svårt att koncentrera sig.”

17. Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation vill se ett modernare Svenska Finlands Folkting, med större visioner än ____. Folktinget är idag ____ från en förgången tid, där medaljutdelningen tycks vara verksamhetens huvudsyssla. De säger sig arbeta för det svenska i Finland, men för att göra det framgångsrikt så krävs mera __.

18. Novellisten Alice Munro fick Nobelpriset i litteratur för att hon är en av vår tids största författare. Det finns ingen annan författare som kan ____ komplexa skeenden och stora frågor till ett så litet och kort format.

19. Naturskyddsföreningens (SNF) länsordförande har en egen förklaring till SNF:s ____ engagemang i gruvfrågan: ”Det handlar inte om att gruvbrytning inte får miljökonsekvenser, utan om vad de som engagerar sig i föreningen brinner för. Vi jobbar alla ____ och då blir det personliga engagemanget styrande.”

20. Staten var tvungen att ____ i hela bankväsendet: förstatliga många banker, socialisera enorma skulder och ta tillbaka många privatiserade företag.