NOG

1. En grönsaksodlare odlar ärtor, sallad, rädisor, morötter och lök. Varje grönsak odlas i en egen fåra. Fårorna numreras 1–5 från vänster till höger. I vilken fåra odlas lök?

(1) Morötterna har lika många fåror till höger om sig som till vänster. Salladen odlas intill löken.

(2) Ärtorna odlas intill rädisorna. Salladen odlas i fåra 1.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

2. Hur många jordgubbar hade Stina?

(1) När Stina ätit hälften av jordgubbarna plus en halv jordgubbe hade hon sju jordgubbar kvar.

(2) Stina åt jordgubbar i en jämn takt, och på 30 sekunder åt hon sex jordgubbar. Det tog 1 minut och 15 sekunder för Stina att äta upp alla jordgubbar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

3. En kväll åkte Carola rullskridskor längs en strandpromenad. Vilken medelhastighet hade Carola?

(1) Åkturen längs strandpromenaden skulle ta 14 minuter för en cyklist med medelhastigheten 30 km/h.

(2) Klockan 18:12 började Carola åka, och klockan 18:47 hade hon åkt längs hela strandpromenaden.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

4. Tre dörrar är 70, 80 respektive 90 cm breda. En dörr är vit, en är blå och en är grön. Den minsta dörren är inte vit. Vilken färg har respektive dörr?

(1) Den största dörren är inte blå.

(2) Den mellanstora dörren är inte grön.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

5. x är ett heltal. Är x jämnt delbart med 15?

(1) x/10 är ett heltal.

(2) x2 är jämnt delbart med 30.  

Tillräcklig information för lösningen erhålls

6. I en klass med 24 elever har hälften av pojkarna moped. Hur många flickor i klassen har moped?

(1) Det är lika många flickor som pojkar i klassen. 14 elever har inte moped.

(2) Av dem som inte har moped är flickorna 2 fler än pojkarna. Av flickorna är de som inte har moped 4 fler än de som har moped.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

7. Vad är medelvärdet av Annas, Bosses, Claras, Dans och Erikas längd? 

(1) Medelvärdet av Bosses, Dans och Erikas längd är 183 cm.

(2) Medelvärdet av Annas och Claras längd är 165 cm.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

8. Robin har ett antal likadana kvadratiska plattor. Om Robin lägger plattorna kant mot kant så täcker de en yta av 0,99 m2.  Hur många plattor har Robin?

(1) Plattorna väger sammanlagt 19,25 kg.

(2) Plattornas kanter är 30 cm långa och varje platta väger 1,75 kg.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

9. En grupp personer har vunnit en summa pengar. Pengarna ska fördelas lika mellan personerna i gruppen. Hur stor är vinstsumman?

(1) Om åtta personer avstår från sin del av vinstsumman så får de övriga 20 kr mer per person.

(2) Gruppen består av 20 personer.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

10. På grund av ett vägarbete tog det Aron 1,5 gånger så lång tid som det normalt tar att köra till affären.   Hur lång tid tar det normalt att köra till affären?

(1) Det tog Aron 5 min längre att köra till affären än vad det normalt tar.

(2) Aron har 10 km till affären.

11. Betong består av sand, vatten och cement. Hur många kilogram cement finns det i 40 kilogram färdigblandad betong?

(1) Det finns sammanlagt 36,8 kilogram cement och sand i blandningen.

(2) Det finns sammanlagt 31,2 kilogram vatten och sand i blandningen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

12. Linn har 125 kr i tjugokronorssedlar och femkronor. Hur många femkronor har Linn?

(1) Linn har färre än 5 femkronor.

(2) Linn har fler än 5 tjugokronorssedlar.

Tillräcklig information för lösningen erhålls